понеділок, 16 березня 2015 р.

Пожежна безпека. Звіт про виконання галузевої програми забезпечення пожежної безпеки


ЗВІТ 
про  виконання галузевої програми забезпечення пожежної безпеки   в _____________ загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № ___ за 20___-20___ рік


На виконання наказу МОН МС України від 19.11.2012 № 1288 " Про затвердження галузевої програми забезпечення пожежної безпеки на  2012 - 2015 роки для  навчальних
закладів усіх типів, рівнів акредитації та форм власності", постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня     2012 р. № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення  пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки»,  наказу по школі від 00.00.20___ р. № ___ «Про затвердження комплексної програми щодо попередження всіх видів випадків травматизму з учасниками  навчально-виховного процесу на період до 20___ року» та з метою підвищення рівня протипожежного захисту навчального закладу, створення безпечних умов роботи та навчання для учасників навчально-виховного процесу і  створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки протягом 20___-20___ року здійснювався ряд заходів, а саме:

1.    Постійно перед початком навчального року наказом по школі «Про організацію  роботи в школі з протипожежної та техногенної безпеки»:
-        призначається відповідальний  за протипожежний стан будівель і приміщень, на якого покладається здійснення контролю за станом протипожежного режиму, приймати необхідні заходи до усунення недоліків, а також ретельно проводити огляди приміщень після закінчення роботи;
-        призначаються відповідальні за протипожежним станом робочих місць, обладнання, приладів, інструменту, електрообладнання у структурних підрозділах;
-        відновлюється та переглядається  склад Добровільної Пожежної Дружини, члени якої виконують обов’язки відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини;
-        заборонено експлуатацію тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних запобіжників.
2.    Видаються накази по школі про посилення пожежної безпеки у осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, в якому затверджуються заходи з посилення пожежної безпеки, Здійснюється постійний контроль щодо виконання зазначених заходів.
3.     Постійно ведеться контроль за протипожежним станом всіх об’єктів, звертається особлива увага на якість силової та освітлювальної мережі, захист її від перевантажень і коротких замикань. Приймаються необхідні заходи до усунення недоліків, а також ретельно проводиться огляд приміщень після закінчення роботи.
4.    Приміщення та будівля школи забезпечені необхідними первинними засобами пожежогасіння:
-        вогнегасниками(в 20___ році було проведено технічне обслуговування  16 наявних вогнегасників та закуплено 3 нових);
-        пожежними щитами оукомплектовані відповідно до норм належності);
-        придбані пожежні рукава і комплекти до них, виготовлені ящики для їх комплектації на кожний поверх;
-        придбані протипожежні кошми.
5.    Приміщення школи забезпечені відповідними знаками безпеки, згідно ДСТУ ISO 6309:2007.
6.    У випадку відключення електроенергії, для освітлення приміщень використовуються ліхтарі (застосування свічок та інших джерел відкритого вогню категорично заборонено).
7.    Оновлені плани евакуації.
8.    Оформлено листівки і таблички по профілактиці травматизму та забезпечення пожежної безпеки.
9.    Постійно проводиться прибирання території та підвальних приміщень, майстерень школи від спалимих матеріалів.
10.    На початку кожного навчального року видається наказ про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин.
11.    Своєчасно проводяться повторні інструктажі з протипожежної безпеки з усіма працівниками з  відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів.
12.    Не допускаються до виконання робіт працівники, які не пройшли в установленому порядку навчання, інструктажі і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
13.    Під час навчально-виховного процесу забезпечується належний рівень виконання учнями правил пожежної безпеки та проводиться роз’яснювальна  робота серед батьків щодо необхідності виконання вимог пожежної безпеки.
14.    Двічі на рік проводяться практичні заняття щодо відпрацювання  евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі.
15.    Організовується чергування осіб, відповідальних за стан протипожежної безпеки на об’єктах, у місцях з масовим перебуванням людей та під час проведення свят чи інших масових заходів.
16.    З метою виховання у дітей навичок обережного поводження з вогнем проводяться конкурси,вікторини, виставки на протипожежну тематику. Організовуються екскурсії до пожежної частини.
17.    В школі функціонує гурток «Школа безпеки».
18.    Постійно утримуються вільними дороги, під’їзди та проходи до будівель, споруд, пожежних водо джерел.
19.    Кожен рік проводяться заміри заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж у відповідності до правил їх влаштування.
20.    Згідно графіку проводиться ревізія технічного стану електрощитів згідно вимог ПТЕСС, ППБ,  ПУЕ.                                                                         
21.    Постійно ведеться контроль за евакуаційними виходами, тамбурами і сходами на рахунок того, щоб вони не були захаращені, перевіряються двері еваковиходів щодо  швидкого і безперешкодного  їх   відкриття.
22.    Питання стану пожежної безпеки  розглядаються на нарадах при директорові.
23.    Здійснюється контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
24.    Переглядаються в установлені терміни  інструкції з пожежної безпеки.
25.    При наявності приписів органів державного пожежного нагляду складаються плани усунення недоліків.
Директор школи                            ________________                           ________________

                                                                  (Підпис)                                                                 (Ініціали, прізвище)