понеділок, 27 квітня 2015 р.

Цивільний захист. ЗВІТ про проведення Дня Цивільного захисту

ЗВІТ
про проведення Дня Цивільного захисту
 у Ладижинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2

Кодексом Цивільного Захисту України (частина 4 ст.39) передбачено підготовку і перепідготовку керівного складу цивільного захисту об’єктів, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту та діяти у надзвичайних ситуаціях. На виконання п.21,22 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», навчальний рік щороку завершується проведенням, на фоні обстановки можливої у даній місцевості, надзвичайної ситуації «Дня цивільного захисту» у загальноосвітніх навчальних закладах, як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями знань та умінь і якості всебічної підготовки цивільного захисту об’єктів Функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту України.
На виконання наказу відділу освіти Ладижинської міської ради від 23.01.2015 р. №23 «Про підсумки підготовки Відділу освіти Ладижинської міської ради з цивільного захисту у 2014 році й основні завдання на 2015 рік», наказу відділу освіти Ладижинської міської ради від 24.03. 2015 р. №116 «Про підготовку та проведення Дня Цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах та Тижня безпеки дитини», наказу по школі від 01.04.2015 р. № «Про підготовку та проведення Дня  Цивільного захисту в школі» та з метою забезпечення високого рівня організованості проведення заходів, 22.04.2015 р. в школі був проведений День Цивільного захисту.
Основною метою та завданнями «Дня ЦЗ» були:
-     практична перевірка готовності школи до ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення із мирного у воєнний стан;
-     формування у свідомості дітей відчуття особистої та колективної безпеки, обов’язкового дотримання правил безпечної поведінки;
-     навчання керівного та командно-начальницького складу цивільного захисту навчального закладу з організації та проведення заходів цивільного захисту.
Для проведення «Дня ЦЗ» залучались:
-     керівний, педагогічний склад та технічний персонал школи;
-     особовий склад невоєнізованих формувань цивільного захисту;
-     учні 2 - 11 - х класів.
Для проведення Дня цивільного захисту було розроблено план підготовки та проведення Дня ЦЗ у школі. У ході проведення Дня ЦЗ всі заплановані заходи виконано.
Під час підготовки до Дня ЦЗ проведено ряд заходів:
-     переглянуті Плани дій при надзвичайних ситуаціях, реагування на надзвичайні ситуації та інші документи з питань цивільного захисту школи;
-     вивчені з адміністрацією школи, керівниками формувань і служб та працівниками у межах їх компетенції, нормативні,  розпорядчі  та плануючі документи з питань цивільного захисту;
-     розглянуті на службовій нараді стан цивільного захисту школи та завдання щодо підготовки Дня цивільного захисту;
-     проведені інструктивно-методичні заняття з членами оргкомітету школи та головою підкомісії з підготовки суддівської документації з різних змагань та конкурсів;
-     оновлені стенди, куточки цивільного захисту;
-     сплановано виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, заготовлені матеріали для їх виготовлення;
-     організована виставка літератури з питань цивільного захисту в  шкільній бібліотеці;
-     організована виставка засобів індивідуального захисту, спецодягу, військових приладів радіаційної та хімічної розвідки.
В «День цивільного захисту»: 
-     загальношкільна радіо лінійка;
-     5-Б клас – класна година «Захисти себе в надзвичайних ситуаціях» (класний керівник Грубик Г.В.); 

-     4-В, 3-Б, 6-Б класи – практичне заняття на тему «Засоби захисту органів дихання» (провели учні 10-Б класу: Жданков Ярослав, Шмигановський Максим, Смажелюк Анатолій);
4-В клас

4-В клас

4-В клас

3-Б клас

3-Б клас

3-Б клас

6-Б клас

6-Б клас

-     9 – А клас – урок фізики «Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання» (вчитель фізики Синолицька О.А.);-     9 –В клас – на уроці інформатики перегляд відео «Аварія на ЧАЕС» (вчитель інформатики Синолицька О.А.)
-     10 – А клас – класна година «Правила поведінки та дії в разі пожежі. Правила користування засобами пожежогасіння» (класний керівник Полуведько О.М.);
-     4 – А клас – класна година «Скажімо наше тверде «НІ» всім пожежам на землі» (класний керівник Червінко О.А.);
-     9-ті класи – урок російської мови: диктант на тему «Поведение людей при пожарах в лесу» (вчитель російської мови Пахер Г.М.);
9-Б клас


-     виставка малюнків на тему «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», 2 – 11 класи;


-     виставка літератури з питань цивільного захисту в  шкільній бібліотеці, відповідальні Ткаченко Л.І. та Сокиринська С.П.;
-     виставка засобів індивідуального захисту, спецодягу, військових приладів радіаційної та хімічної розвідки.
Заняття і тренування проводились без зриву навчальних занять, за рахунок перестановки і групування уроків.
Учні, педколектив,  за сигналом начальника  ЦЗ «Увага, всім !» діяли грамотно і чітко.         
Разом з тим виявилася низка недоліків. Недостатньо використовувалася    наочна агітація, навчальна література та практичні заняття з правил користування індивідуальними засобами захисту.
Висновок:
Участь учнів, працівників школи в проведенні Дня цивільного захисту закріпило їх теоретичні знання та навчило діям в екстремальних ситуаціях щодо збереження життя, наданні допомоги потерпілим в разі потреби.