середа, 13 травня 2015 р.

Охорона праці. Звіт про проведення Тижня охорони праці

ЗВІТ
про проведення Тижня охорони праці
у Ладижинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2

           На виконання Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного захисту України та Указу Президента України від 18.08. 2006 №685/2006 «Про день охорони праці», якій відзначається в Україні щорічно 28 квітня в рамках Всесвітнього дня охорони праці, наказу управління освіти і науки Вінницької ОДА від 14.05.2010 р. №274 «Про попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу»  та у зв’язку з проведенням цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, привернення уваги до вирішення питань охорони праці в установах  і закладах освіти, забезпечення реалізації конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умови праці, наказу Ладижинської міської ради від 24.03.2015 р. №107 « Про організацію та проведення тижня охорони праці у 2015 році» з 20 по 24 квітня був проведений Тиждень охорони праці в школі. У його підготовці і проведенні взяли участь всі учасники навчально-виховного процесу.
Мета проведення Тижня охорони праці
— комплексне розв'язання питань забезпечення безпечних умов навчання і праці учасни­ків навчально-виховного процесу та активізація діяльності навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Для проведення Тижня охорони праці інженером з охорони праці було розроблено план-заходів. У ході проведення Тижня охорони праці всі заплановані заходи виконано.
            Під час підготовки до Тижня охорони праці  проведено ряд заходів:
-      перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та     безпеки життєдіяльності;
-     перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки                              життєдіяльності;
-     перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання;
-     перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
-     перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання;
-     перевірено стан спортивного обладнання;
-     перевірена наявність засобів колективного й індивідуального захисту працівників та учнів.
У ході перевірки виявлено:
-     стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовіль­ні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закла­дів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.2.2.008-01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. №63;
-     стан спортивного обладнання відповідає вимогам  безпеки життєдіяльності;
-     медичними працівниками лікарні згідно графіку проводяться профілактичні медичні огляди учнів;
-      електромережа у навчальному закладі встановлена відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Комі­тету по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р. № 4.
Під час Тижня охорони праці:
-     проведено  радіопередача з актуальних проблем охорони праці, промислової безпеки, а також про мету, завдання, хід, підсумки проведення в Україні Дня охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці в інших країнах;
-     поновлено інформаційно-довідниковий куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі;
-     виставка малюнків для учнів 1-7 класів «Охорона праці очима дітей»;
-     проведена виставка засобів індивідуального захисту, спецодягу;
-     проведені бесіди для учнів 9 класів про забезпечення реалізації конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умови праці, надання всебічної підтримки потерпілим на виробництві працівникам;
-    проведено конкурс на знання основ законодавства про охорону праці для учнів 9, 10 класів;
-    проведено лекція про правила надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків;
  показ відеофільмів з профілактики невиробничого травматизму, правил поведінки в побуті;
  були проведені екскурсії для учнів на підприємства з метою ознайомлення організації безпечних умов праці.
Також під час тижня з охорони праці проведено рейд-перевірку з виконання учнями вимог безпеки життєдіяльності. У ході рейду-перевірки виявлено, що під час навчальних занять у спортивній залі та майстернях перед початком уроків учителі проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності та контролюють їх дотримання учнями під час навчально-виховного процесу.
Разом з тим проведені заходи дозволили виявити ряд недоліків:
1.        На поверхах школи відсутні первинні засоби пожежогасіння.
2.      Термін дії наявних первинних засобів пожежогасіння гасіння закінчився.

27 квітня були підведенні підсумки щодо реалізації заходів Тижня охорони праці.


Директор школи                                                                                          Л.С. Курочко