середа, 2 травня 2018 р.

Звіт про проведення Дня Цивільного захисту


На виконання п.21,22 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», п. 2.14 -2.16 «Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань Цивільного захисту» затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 р. №934 (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 03.102014 р. №1200/25977 навчальний рік щороку завершується проведенням, на фоні обстановки можливої у даній місцевості, надзвичайної ситуації  «Дня цивільного захисту», як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями знань та умінь і якості всебічної підготовки цивільного захисту об’єктів Функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного  захисту України.
          
       На виконання Кодексу Цивільного Захисту, розпорядження КМУ від 27.12.2017 року №981-р «Про затвердження Плану основних заходів ЦЗ на 2018 рік», «Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи ци-вільного захисту наказу» (далі-функціональна підсистема) затвердженого наказом МОН України від 21.11.2016 року №1400 (зареєстрованого в міністерстві юстиції України 14.12.2016 року за №1623/29753), розпорядження голови Вінницької ОДА від 28.12.2017 року №939 «Про затвердження плану комплектування навчально-методичного центру та безпеки життєдіяльності Вінницької області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік та здійснення практичної підготовки суб’єктів гос-подарювання з питань ЦЗ», розпорядження голови Вінницької ОДА від 17.01.2018 року №20 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територі-альної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2018 рік», Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013р. №444), Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013р. №819), Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013р. №841), Положення про єдину державну систему цивільного захисту (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. №11), Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту (далі – функціональна підсистема) (затвердженого Наказом МОН України від 21.11.2016 р. №1400), наказу відділу освіти Ладижинської міської ради від 24.01.2018 р. № 27 «Про затвердження заходів з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2018 рік та організацію цивільного захисту у 2018 році», наказу відділу освіти Ладижинської ради від 24.01.2018 р. № 28 «Про організацію і ведення цивільного захисту по відділу освіти Ладижинської міської ради у 2018 році», наказу по школі від 06.04.2018 р. №113 «Про підготовку та проведення Дня  Цивільного захисту в школі» та з метою забезпечення високого рівня організованості проведення заходів, 26.04.2018 р. в школі був проведений День Цивільного захисту.
Основною метою та завданнями «Дня ЦЗ» були:
- практична перевірка готовності школи до ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення із мирного у воєнний стан;
- формування у свідомості дітей відчуття особистої та колективної безпеки, обов’язкового дотримання правил безпечної поведінки;
- навчання керівного та командно-начальницького складу цивільного захисту навчального закладу з організації та проведення заходів цивільного захисту.
Для проведення «Дня ЦЗ» залучались:
- керівний, педагогічний склад та технічний персонал школи;
- особовий склад невоєнізованих формувань цивільного захисту;
- учні 1 - 11 - х класів.
У період підготовки проведення «Дня ЦЗ»:
-                   переглянуто План дій при надзвичайних ситуаціях, реагування на надзвичайні ситуації та інші документи з питань цивільного захисту школи;
-                   вивчені з адміністрацією школи, керівниками формувань і служб та працівниками у межах їх компетенції нормативні, розпорядчі та плануючі документи з питань цивільного захисту;
-                   розглянуто на службовій нараді стан цивільного захисту школи та завдання щодо підготовки Дня цивільного захисту;
-                   проведені інструктивно-методичні заняття з членами штабу керівництва навчальним тренуванням школи та головою підкомісії з підготовки суддівської документації з різних змагань та конкурсів;
-                   оновлені стенди, куточки цивільного захисту;
-                   за для практичного закріплення рівня знань, умінь і навичок з питань ЦЗ в 11-х класах з 17.04 по 19.04.18 р. пройшли навчально-польові збори (викладач предмету «Захист вітчизни» Дідик О.В.)
В «День цивільного захисту»: 
-                   загальношкільна радіо лінійка;
-                   відпрацьовано порядок користування засобами колективного та індивідуального захисту;
-                   спільно з Ладижинським міським сектором ГУДСНС України у Вінницькій області відпрацьовано порядок дій при пожежі;
-                   фахівцями Ладижинського міського сектору ГУДСНС України у Вінницькій області проведено практичне заняття з використанням вогнегасників;
-                   виставка літератури з питань цивільного захисту в шкільній бібліотеці (бібліотекарі Ткаченко Л.І. та Сокиринська С.П.);
-                   виставка малюнків на тему «Рятувальник – героїчна професія».
-                   виставка стінгазет на тему «Запобігти! Врятувати! Допомогти!»;
-                   виступ гуртка «Юний рятувальник» (керівник гуртка Бевз О.Л.);
-                   виступ агітбригади дружини юних пожежних (вчитель ОЗ Холоднюк Т.О., педагог-організатор Грінченко Л.М.);
-                   4-ті класи – спортивна естафета (викладачі фізкультури Ткаченко І.О., Стасюк Н.М.);
-                   10-А, 10-Б класи – військово-спортивні змагання (викладач предмету «Захист вітчизни» Дідик О.В.,);
-                   2-5-і класи перегляд відеофільмів з напряму цивільного захисту (вчителі інформатики).
Заняття і тренування проводились без зриву навчальних занять, за рахунок перестановки і групування уроків.

Немає коментарів:

Дописати коментар